Beiratkozás

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételének rendje

 

A 2018/2019-es tanévre történő beiratkozás időpontja:

Ovis sport napunk 2018.04.06-án lesz!!!

A 2018/2019 -as tanévre történő beiratkozás időpontja:

2018. április 12.(csütörtök) 8:00 – 19:00

2018. április 13.(péntek)  8:00 – 19:00

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

 • o   óvodai szakvélemény,
  o   nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  o   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  o   tartózkodási hely ( állandó bejelentett lakcím hiányában)
  o   a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
 • –          regisztrációs igazolás ( határozatlan ideig érvényes), vagy
  –          tartózkodási kártya ( maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  –          állandó tartózkodási kártya

·        Nyilatkozata közös szülői felügyeleti jog gyakorlására( 2014. március 15-től hatályos a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
·         A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2018. május 30-ig küldi meg a szülő részére.

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell megtenni a szülőnek!

 

 A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetőek.

 Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról 

Valtrex purchase online