Posts found under: Hírek

Felvételi eljárás rendje

Felvételi eljárás rendje a 2014/2015.tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
·         2014. április 28. (hétfő)     8,00 – 18,00 óra között
·         2014. április 29. (kedd)     8,00 – 18,00 óra között
·         2014. április 30. (szerda)   8,00 – 18,00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
·         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 • o   óvodai szakvélemény,
  o   nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  o   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  o   tartózkodási hely ( állandó bejelentett lakcím hiányában)
  o   a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
 • –          regisztrációs igazolás ( határozatlan ideig érvényes), vagy
  –          tartózkodási kártya ( maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  –          állandó tartózkodási kártya

·        Nyilatkozata közös szülői felügyeleti jog gyakorlására( 2014. március 15-től hatályos a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
·         A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2014. május 12-ig küldi meg a szülő részére.

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell megtenni a szülőnek!

Szülői felügyelet gyakorlásáról szóló nyilatkozat  ITT letölthető.

Read more...

ISKOLAHIVÓGATÓ

TISZTELT SZÜLŐK!  KEDVES NAGYCSOPORTOSOK!

A gárdonyi iskola szeretettel várja a 2014/2015. tanévre leendő elsőseit. Szeretnénk, ha minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznének intézményünkről a döntésük előtt. Ennek érdekében bemutató foglalkozást – nyílt napot – tartunk, hogy a szülők és a gyerekek megismerkedhessenek tanítójukkal, az iskolával.

A bemutató foglalkozások előtt kötetlen beszélgetés keretében ismertetjük képzési rendszerünket.

A bemutató foglalkozás időpontja: 2014. március 7. (péntek) 9 -12.35 óra

Időpont Téma Előadó Helyszín
9-9.40 Az iskola bemutatása Igazgató Ének-rajz terem
9.50-10.35 Magyar nyelv 4.d Hangáné Szendi Lívia 4.d
10.55-11-40 Matematika 4.e Borsi Zsófia 4.e
11.50-12.35 Angol nyelv 5.d Bernáthné Bokor Brigitta 6.e
11.50-12.35 Vizuális kultúra Boros Nikoletta, Szabóné D. Éva 1.d-1.e

Read more...
Valtrex purchase online