Projektnap – A család

Május 20-án, kedden az első és ötödik évfolyam tanulói játékos vetélkedő keretében szerezhettek új ismereteket és használhatták fel tapasztalataikat a családdal, a családok életével kapcsolatban.

Ezen a napon az erkölcstan, hit- és erkölcstan órákon részt vevő évfolyamok tanulóinak bevonásával, 5 pedagógussal, valamint a Református és a Katolikus hitoktatóval a család, mint erkölcsi téma került feldolgozásra dramatizálás, kvíz, játékos feladatokon keresztül.  A cél az volt, hogy tanulóink projekt téma formájában ismerjék meg, dolgozzák fel, éljék át a családi lét fontosságát, ezáltal növeljük a családok együttműködő, egymást segítő, megtartó erejét.

Az eseményről kép- és hangfelvétel készült.

A gyerekek fantasztikus módon működtek együtt annak ellenére is, hogy nem egy korosztályból kerültek ki és sokan csak látásból ismerik egymást. Élmény volt játékvezetőként, tanítóként megfigyelni hogyan válnak az iskolatársakból családtagok, hogyan élik át és formálják meg szerepeiket. A játékos feladatok, a közösen megoldandó helyzetek hatására a vetélkedő végére csodálatosan együttműködő családokká váltak. A rájuk osztott szerepeknek megfelelően vettek részt a család életében. A csapatok egymást nem ellenfélként, hanem játszótársként kezelték, szomszédnak szólították  egymást. Igazi kis csodának voltunk tanúi és részesei.