Tantestület

Fenntartó:

Székesfehérvári Tankerületi Központ

8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Tel: 22/795-240

e-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

 

 

Lábadi Zoltán (iskola igazgató)
Süle Gabriella (igazgatóhelyettes)
Bernáth Gyula (matematika / testnevelés)
Bernáthné Bokor Brigitta (angol / történelem)
Boros Nikoletta (tanító)
Borsi Zsófia (tanító – GYES)
Borsányi Zoltánné (rajz / földrajz / természetismeret / hon- és népismeret / egészségtan)
Burucz Barna (testnevelés/tanulószoba)
Csapó Botond (magyar nyelv és irodalom / történelem / mozgókép és médiaismeret / egészségtan)
Faragó Anna Angelika (tanító)
Fehér Judit (tanító)
Hangáné Szendi Lívia (napközis tanító)
Hegedüs István (matematika / informatika / technika)
Hegedüs Emese (matematika / fizika)
Hermann Tiborné (tanító)
Hoffmann Gáborné (tanító)
Jákli Szilvia (tanító)
Juraszkó Tamás (tanító)
Majszinné Bakos Magdolna (könyvtár / napközis)
Molnárné Flédervis Krisztina (tanító/angol / német)
Oláh – Nagy Éva (ének)
Pólyikné Horváth Klára (tanító)
Reichardt Jánosné (tanító)
Suha Lászlóné (német / napközis)
Süle Gabriella (magyar nyelv és irodalom / történelem / ember- és társadalomismeret, etika / tánc és dráma)
Szabóné Dicsák Éva (tanító)
Szabó Ferencné (napközis)
Szedlák Györgyi (napközis)
Szigetvári Péter (biológia, kémia)
Szücsné Pilipár Beatrix (tanító)
Varga-Molnár Anna (magyar nyelv és irodalom/napközis)

 

ZENEISKOLA
Kolonicsné Sándor Zsuzsanna (zongora)
Kiss Géza László (gitár / basszusgitár / szolfézs)
Oláh – Nagy Éva (szolfézs, zenei előkészítő)

gyerekjogi képviselo