Hírek

Januártól új élelmezésvezető

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Januártól új élelmezésvezető állt munkába, aki a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak étkeztetésével foglalkozik!

Ebéd lemondás új telefonszámon lehetséges:

Bernáthné Fekete Mónika

06-20/224-8834

A régi telefonszámon január 31-éig lehetséges az ebéd lemondás. Február 1-étől a régi számra érkezett ebéd lemondást, nem tudjuk elfogadni.

Az új étkező megnyitásáról később tájékoztatjuk Önöket!

Tovább...

Tájékoztató tesztelésről

Iskolánkban november 26-án és 27-én 30 munkatársunk tesztelése történt meg. Örömmel adok hírt róla, hogy valamennyi teszt eredménye negatív lett!!!

Köszönjük tanítványainknak, a szülőknek, hozzátartozóknak és valamennyi munkatársamnak, hogy az iskolában és annak környékén betartják a járványügyi szabályokat.

Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Lábadi Zoltán
igazgató

 

Tovább...

Gárdonyi Géza Általános Iskola – Járványügyi intézkedési terv

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum ismeretét és maradéktalan betartását elvárjuk valamennyi tanítványunktól, szüleiktől, munkatársainktól és az intézménybe látogató személyektől.

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL letölthető ide kattintva!

Az intézkedési tervet helyi, intézményi szintű szabályokkal egészítjük ki:

 1. Az intézménybe történő belépés és távozás:
 • Az iskola tanulói 3 bejáraton keresztül közlekednek:
 • a kerékpárral érkezők a titkárság melletti;
 • a 6.a, a 2.a, a 6.b, a 8.a és a 8.b osztályosok az Ady Endre utcai;
 • a többi tanuló a Bóné Kálmán utcai főbejáratot használják.

 

 • Szülők, hozzátartozók a tanulókat az utcai kapukig kísérhetik. Kérjük a kapu előtti csoportosulás elkerülését!
 • Az üdvözlés hagyományos formáit (pl. kézfogás) kérjük mellőzni!
 • Az intézménybe ügyintézés céljából érkezőknek a maszk használata kötelező az iskola területén. Kérjük partnereinket, hogy lehetőleg előre egyeztetett időpontban, és csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes megjelenést Ajánljuk a telefonos, e-mailes vagy e-Ügyintézést (Kréta).
 • Minden intézményünkbe érkezőt kérünk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatára.
 • Az utolsó tanóra vagy foglalkozás után minden tanuló a legrövidebb időn belül hagyja el az iskola területét!
 1. A tanulók elhelyezése:
 • Az iskolába érkezés után a tanulók vonuljanak a tantermeikbe!
 • Az intézményben tartózkodás alatt – különösen a folyosókon és a közös helyiségekben – a tanulók mindvégig kerüljék a zsúfoltságot!
 • A szaktantermi oktatás helyett osztálytermi oktatást vezetünk be, az órarend csökkenti a teremcserék szükségességét.
 • Az időjárás függvényében az 5-8. osztályosok a 2. óra utáni, az 1-4. osztályosok a 3. óra utáni szünetet töltsék az udvaron!
 • A sorakozó és a bevonulás több lépcsőben, az ügyeletes tanárok által meghatározott sorrendben történik
 • Az öltözők használatának beosztását az órarend alapján a testnevelők készítik el.
 • Az iskolai büfét mindenki csak maszkban látogathatja. A sorban állás alatt kötelező megtartani a 1,5 méteres távolságot. Vásárlás után a büfé előtti területet haladéktalanul el kell hagyni!
 • Az ebédeltetés előtt, alatt és után a kísérő pedagógusok felelősek az intézkedési tervben foglalt, vonatkozó szabályok betartásért.

Ezen szabályzat 2020. szeptember 1-jén lép hatályba, visszavonásig érvényes.

Szükség szerint az igazgató jóváhagyásával módosítható.

 

Gárdony, 2020. augusztus 30.

 

Lábadi Zoltán

igazgató

sk

Tovább...

Tájékoztatás beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tovább...

Ebédbefizetés pótlása

Tisztelt Szülők!

Az elmaradt ebéd befizetés helyett, a személyes kontaktus elkerülése érdekében lehetőség nyílt átutalással kifizetni az elmaradt étkezési díjtartozásokat.

(Ez most egy kivételes alkalom!)

Az étkezési díj:

Csak ebédes: 380 Ft/nap

Háromszori étkező: 600 Ft/nap

A három gyermekesek, a tartós betegek 50%-os kedvezményben részesülnek.

A további kedvezmények mértékéről az érintetteknek határozata van.

Aki nem tudja, mennyit kell utalnia, az a 06-70-369-1904-es telefonszámon munkaidőben

(H-P, 7:30-15:00) érdeklődhet.

Fizetési határidő: 2020.04.15.

számlaszám:              11736082-16702268-10050006   (OTP)

elnevezés:                        Gárdonyi Óvoda  G. Iskolakonyha

közlemény:               gyerek neve és osztálya

 

Közlemény nélkül nem tudják beazonosítani a kifizetést, így az tartozás marad a szülők részéről!

 

Ha a tartozás kiegyenlítetlen marad az Önkormányzat köteles hivatalos lépéseket tenni.

Tovább...
 • Akadálymentesítés
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support